logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
AKADEMİSYENLER İÇİN 1773 İTÜ Teknopark

Akademisyen Faydaları

İTÜ öğretim üyeleri, İTÜ Üniversite Yönetim Kurulu’ndan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, 1773 İTÜ Teknopark’ta şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

1773 İTÜ Teknopark’ın Akademik Kuluçka Merkezi’nde paylaşımlı bir modelde, bir ortak çalışma alanı mantığında hizmet alabilir, yer kiralayabilirsiniz. 1773 İTÜ Teknopark ayrıca akademik şirketlere kurulduktan sonra 2 yıl süreyle ilk 30m2 için %50 kira indirimi sağlamaktadır.

Diğer üniversitelerden gelen öğretim üyeleri de İTÜ öğretim üyeleri ile aynı şartlarda Akademik Kuluçka Merkezi’ni kullanabilir. Kapalı ofis kiralamalarında ise 2 yıl süreyle ilk 30m2 için %25 kira indirimi alabilirler.

1773 İTÜ Teknopark’ın Akademik Kuluçka Merkezi’nde akademisyen firmaları için periyodik olarak iş idaresi, pazarlama, finans gibi konuları kapsayan alanlarda hızlandırma eğitimi verilmektedir.

akademik4
akademik3
Neden?

Neden Tercih Etmelisiniz?

Akademik
Kuluçka
Merkezi

İTÜ Ayazağa kampüsünün merkezinde.

Akademik Firma
Hızlandırma Programı

Tam akademisyenlerin
ihtiyaçlarına göre.

Kira
İndirimi

Her şey sizin başarınız için.

Uzman TTO
Ekibi

Fikri mülkiyetten, proje yönetimine, AB projelerinden yatırımcı ilişkilerine ihtiyaç duyduğunuz yol arkadaşı.

Teknoloji Transferi İçin 1773 İTÜ Teknopark TTO
akademik5
akademik6

Diğer Akademisyen Avantajları

Ar-Ge & İnovasyon deneyimi imkanı

Araştırma sonuçlarınızı uygulamalara dönüştürmek, yenilikçi ürünleri 1773 İTÜ Teknopark içerisinde, destek ve teşvikleri kullanarak tasarlamak imkanı.

Sanayi İle işbirliği geliştirme olanağı

1773 İTÜ Teknopark firmaları ve işbirliği yapılabilecek diğer firmalara, teknopark ortamında hukuk desteği ve ticari olanaklarla kolay ulaşma. 1773 İTÜ Teknopark'ın rehberliğinde yeni işbirliği modelleri geliştirme.

Girişimcilik eğitimi & destek

Girişimcilik ile ilgili temel konular, iş modeli geliştirme, yatırım alma ve büyüme ile ilgili temel girişimcilik eğitimleri. Yatırımcı görüşmelerinde destek ve tanıştırma.

Patent & fikri mülkiyet danışmanlığı

İTÜ'nün deneyimli patent uzmanları ve fikri mülkiyet üzerine çalışan akademisyenleri danışmanlığında projelerinizde oluşan fikri mülkiyet ile ilgili doğru koruma stratejileri geliştirilmesi.

Proje finansman eğitimi & danışmanlığı

Büyük çaplı projeleriniz için ihtiyaç duyacağınız temel muhasebe ve finans bilgisine erişim ve eğitim imkanları.1773 İTÜ Teknopark TTO rehberliğinde finansal proje yönetimi.

İşletme yönetimi & pazarlama eğitimi

Akademik eğitiminiz çerçevesinde hakim olmayabileceğiniz iş idaresi, strateji, yönetim, pazarlama ve benzeri alanlarda girişimcilere yönelik ücretsiz eğitimler ve seminerler.

Hibe & destek programlarına erişim

Ar-Ge projelerniz için 1773 İTÜ Teknopark TTO ekibi ile ulusal ve uluslarası proje firnansman kaynaklarına erişim. Proje hazırlık ve başvuru iyileştirme desteği.

Konsorsiyum oluşumu & proje ortaklıkları

Araştırma projeleriniz ve başvurularınız için yurtiçi ve yurtdışı partner ihtiyaçlarınızda konsorsiyuım oluşturma desteği.

Lisanslama & spin-off şirket kurma fırsatları

İTÜ'de yürüttüğünüz projelerinizden üreyen fikri mülkiyet için İTÜ'nün ve araştırmacının çıkarlarını birlikte güvenceye alan ticarileştirme modelleri.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1