logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
1773 İTÜ Teknopark TTO

TTO Destekleri

1773 ITU Teknopark TTO

TTO Destekleri, İTÜ ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitesinin ve proje kapasitelerinin artırılması ve teknolojik ilerleme amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından yararlanmak isteyenlere hizmet vermektedir. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde projelerin geliştirilmesinde yer alanakademisyenler, işadamları ve proje sahiplerinin doğru finansman mekanizmalarına doğru, hızlı ve verimli erişimini sağlamayı amaçlar.

Horizon Europe programına yönelik çağrılar bu alanda temel faaliyet alanlarımızdan birini oluşturur. Ayrıca TÜBİTAK , ERA-NET, JPI, COST, Eureka gibi programlara yapılan başvurularda da destek olunmaktadır. Ancak bu destek kapsamında, proje başvurularının ARAŞTIRMACI TARAFINDAN YAZILMASI ESASTIR. Proje ekibi tarafından hazırlanmış başvurular 1773 İTÜ Teknopark TTO tarafından incelenerek, destek performansının artırılmasına yönelik öneri ve geliştirme desteği verilmektedir.

Bu gibi proje desteklerinin kullanılabilmesi için ulusal ve uluslararası ortaklarla konsorsiyum oluşturma çalışmaları 1773 İTÜ Teknopark TTO tarafından teşvik edilmektedir.Mevcut veya kurulacak konsorsiyumlara katılmak isteyen akademisyenler için iş paketleri oluşturulmasında danışmanlık verilmektedir. Ancak konsorsiyum oluşturma ve katılım ile ilgili temel sorumluklar münhasıran araştırmacıya aittir.

TTO desteklerinden araştırmacıların yararlanması için çalışırken aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir:

  • Başvurulan çağrının uygunluğunun ve hazırlanan iş programının değerlendirilmesi.
  • Bütçeleme ve proje tasarımı için destek.
  • Destek programlarının hedef kitleye duyurulması.
  • Ön değerlendirme ve teklif taslağı hazırlanması konusunda yardım.
  • Proje başvuruları için destek.
  • Proje teklifleri hakkında fon finansmanı ve içerik tavsiyeleri.
  • Projenin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kuruluşlarla ilişkilendirilmesi.
  • Uygun destek çağrısı veya fon programının belirlenmesi.
İşbirliğiyle
tto3
acceleration1
tto3
tto4
tto13
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1