logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
1773 İTÜ Teknopark TTO

Fikri & Sınai Haklar

1773 ITU Teknopark TTO

Fikri ve Sınai Haklar alanında, patent, faydalı model, marka ve tasarım konularında işadamları, akademisyenler ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca, buluşların değerlendirilmesi, başvuru sürecinin takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konusunda teknik danışmanlık ve destek sunmaktayız.

Bu işleri gerçekleştirirken:

  • İTÜ bünyesinde, fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSHM) yönetimi ve lisanslanması hakkında kamusal bilgiyi artırmak için eğitimler düzenliyoruz.
  • İTÜ’de fikri ve sınai hakların korunması ve ticarileştirmesini içeren teknoloji/ürün geliştirme aşamalarında destek sunuyoruz.
  • İTÜ’de FSMH ile ilgili güncel bir bilgi havuzu oluşturuyor ve bunun güncel tutulmasını sağlıyoruz.
  • İTÜ’nün geliştirdiği işbirliğine dayalı Ar-Ge projelerinde fikri mülkiyet konularında hukuki ve teknik rehberlik yapıyoruz.
  • Buluşların lisanslanması için teklif yazma, sanayi grupları ile görüşme ve teklif verme gibi hizmetler sunuyoruz.
tto8
tto17
tto16
tto7
tto3
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1