logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
FİRMALAR İÇİN 1773 İTÜ TEKNOPARK

Firmalara Faydalarımız

1773 İTÜ Teknopark'ta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları için gelir vergisi muafiyeti, şirketler için kurumlar vergisi muafiyeti ve teknopark şirketlerinde çalışan akademik personel için teşvikler sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, yabancı yatırımcılar ve şirketler de, bölgede sağlanan tüm teşvik ve desteklerden faydalanabilmektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası: Bölgede çalışan; Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Bakanlığın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır.

SGK İşveren Desteği: 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 (beş) yıl süreyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

KDV İstisnası: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2028 tarihine kadar) bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Yukarıda sayılan yasal teşviklerin yanı sıra, dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden birinin yerleşkelerinde veya bu yerleşkelerle yakından ilişkili mekanlarda, Ar-Ge projelerinizi seçkin akademisyenlerin desteği, bilimsel fon kaynaklarına ulaşmanızı sağlayacak ve teknoloji projelerinizi yönetmenize yardımcı olacak danışmanlar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda tarif edilen vergi teşvikleri ve İTÜ'nün seçkin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kolayca erişim imkanı ile geliştirebilmek 1773 İTÜ Teknopark'ın firmalara sağladığı en temel faydalardır.

Ayrıca makine, elektrik elektronik ve malzeme gibi fiziksel boyutu olan ürün ve teknolojiler üzerine çalışan firmalar, İTÜ'nün engin laboratuar altyapısına ve imalat deneyimine ulaşarak İTÜ laboratuvarlarında 1773 İTÜ Teknopark TTO güvencesiyle prototiplerini hazırlayabilir ve düşük hacimlerde üretim yaptırabilirler.

Neler bulacaksınız?

graduate
gümüşsuyu
Macka_karakolhane_binası
tuzla
taskisla
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1