logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#
Genel Mayıs 29, 2024

“Geleceğin Sanayisi” İçin İstanbul Sanayi Odası ile İşbirliği Protokolü İmzaladık

"Geleceğin Sanayisi" İçin İstanbul Sanayi Odası ile İşbirliği Protokolü İmzaladık

1773 İTÜ Teknopark olarak, “Geleceğin Sanayisi” vizyonuyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile önemli bir işbirliği protokolüne imza attık. Bu protokol, sanayi ve üniversite işbirliğini daha da güçlendirecek yenilikçi projeleri ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Protokol Kapsamı:

İmzalanan protokol çerçevesinde, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz:

  • Yenilikçi Projeler: Üniversite ve sanayi arasında köprü kurarak, bilimsel araştırmaların ve teknolojik yeniliklerin sanayiye entegrasyonunu hızlandıracak projelerin geliştirilmesi.
  • Girişimcilik Desteği: Girişimcilerin, inovatif fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli altyapı ve mentorluk desteğinin sağlanması, iş geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması.
  • Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetleri: Türkiye’nin Ar-Ge ve Ür-Ge kapasitesini artırmak amacıyla, yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik işbirliklerinin teşvik edilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi.
  • İnovasyon Kapasitesinin Artırılması: İnovasyonun yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir rekabet gücünün artırılması için stratejik planların oluşturulması ve uygulanması.

Gelecek Vizyonu:

Bu işbirliği protokolü ile, İTÜ Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası olarak, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi alanındaki liderliğini güçlendirmek ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak için birlikte çalışacağız. Bu protokol, ülkemizin Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi bırakma hedefimize katkı sağlayacaktır.

Teşekkür Mesajı:

İstanbul Sanayi Odası’na, bu anlamlı işbirliği için teşekkür eder, geleceğin sanayisini şekillendirme yolunda birlikte atacağımız adımlardan dolayı büyük heyecan duyduğumuzu belirtmek isteriz.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1