logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Girişim Hızlandırma Programı

1773 İTÜ Teknopark’ta periyodik olarak aşağıdaki konularda sadece akademik firmalara yönelik kapalı eğitimler düzenlenir. Akademik girişimciler bu eğitimlere ücretsiz katılıp faydalanabilir, hangi eğitime ihtiyaç duyduklarına yönelik yönlendirme ve koçluk alabilir.

PAZARLAMA

Girişimciler için Pazarlama

Temel pazarlama kavram ve konuları. Teknolojik ürünlerin pazarlanması. B2C ve B2B pazarlama konuları. Online Pazarlamaya giriş.

STRATEJİ

İş Modelleri ve İş Planı Hazırlığı

İş fikrinin sürdürülebilir bir şekilde değer yaratması için neler yapmalı. İşfikrini hayata geçirmek için neler yapacaksınız? Nasıl bir kaynağa ihtiyacınız olacak?

hukuk

Fikri Mülkiyet ve Hukuk

Fikri mülkiyet tipleri ve koruma modelleri. Araştırmadan doğan hakların paylaşılması. Ticarileştirme ve temel ticaret ve şirketler hukuku.

YÖNETİM

Yönetim ve Organizasyonun Temelleri

İş ve insan yönetiminin temelleri. Organizasyon yapısını nasıl tasarlar, nasıl yürütürsünüz. Temel yönetim fonksiyon ve prensipleri.

Finans

Girişimciler için Temel Finans & Muhasebe

Muhasebe düzeni, gelir gider tabloları, nakit akışı ve vergi öncesi kar hesabı. Yaşlandırma, amortisman ve diğer temel kavramlar.

yönetim

Müzakere Becerileri ve Çatışma Yönetimi

Müşterinizle, iş ortaklarınızla, çalışanlarınızla müzakere. Kazan-kazan ve kazan-kaybet müzakere koşulları. Tek seferlik ve tekrarlı müzakereler. Çatışma durumlarının yönetilmesi.

itu
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1