logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#
BASIN Mart 21, 2024

Kamuyu aydınlatma ve yatırımcı hizmetleriyle sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan’ı ağırladık.

Kamuyu aydınlatma ve yatırımcı hizmetleriyle sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan'ı ağırladık.

Bugün, 1773 İTÜ Teknopark olarak, sermaye piyasalarının gelişimine önemli katkılar sağlayan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan’ı ağırladık. Bu ziyaret, kamuyu aydınlatma ve yatırımcı hizmetleriyle sermaye piyasalarının etkinliğini artırmaya yönelik stratejileri değerlendirmek ve teknoloji ile iş dünyası arasında potansiyel işbirliklerini ele almak amacıyla gerçekleşti.

Toplantı sırasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) faaliyetleri ve sermaye piyasalarındaki rolü hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdik. MKK’nın sağladığı hizmetlerin önemi ve sermaye piyasalarının gelişimi üzerindeki etkisi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, teknolojinin sermaye piyasalarındaki rolü ve dijital dönüşüm sürecindeki fırsatlar üzerine stratejik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sırasında, teknoloji ve iş dünyası arasında potansiyel işbirliklerinin önemi üzerinde durularak, ortak projelerin hayata geçirilmesi için fırsatlar değerlendirildi. MKK’nın teknoloji alanındaki ihtiyaçları ve gelişen trendler doğrultusunda işbirliği olanakları tartışılarak, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve programlar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

1773 İTÜ Teknopark olarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan’ı ağırladığımız bu önemli ziyaretin, sermaye piyasalarının teknolojiyle entegrasyonunu ve dijitalleşme sürecini hızlandırma yolunda atılan önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. MKK ile gerçekleştirilen bu etkileşim, sermaye piyasalarının daha şeffaf, etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve teknolojinin kullanımıyla finansal sistemlerin güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adımı temsil ediyor.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1