logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#
BASIN Mart 26, 2024

MAKFED İşbirliği Protokolü ve ARGE Hızlandırma Programı Başlatıldı: İnovasyon ve Pilot Firmalarla İşbirliği Süreci

MAKFED İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ VE ARGE HIZLANDIRMA PROGRAMI BAŞLATILDI: İNOVASYON VE PİLOT FİRMALARLA İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

1773 İTÜ Teknopark olarak, Makine Sanayicileri Derneği (MAKFED) ile olan işbirliği protokolü kapsamında ARGE Hızlandırma programını başlattık. Bu önemli adım, Türkiye’nin makine sanayisindeki AR-GE kapasitesini artırmak ve sektördeki yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla atıldı. Protokol kapsamında MAKFED’in belirlediği 15 pilot firma ile işbirliği sürecini başlattık ve haftalık düzenli toplantılar gerçekleştirdik.

ARGE Hızlandırma programı, teknoloji odaklı girişimleri destekleyerek inovasyon ve AR-GE faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, MAKFED’in belirlediği pilot firmalarla yakın işbirliği içinde çalışarak, sektördeki teknolojik ihtiyaçları belirlemeyi ve çözüm odaklı projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Haftalık düzenli toplantılar, pilot firmaların ihtiyaçlarını anlamak, projelerin ilerleyişini takip etmek ve ortak stratejiler belirlemek için önemli bir platform sağlamaktadır. Bu toplantılar sırasında, pilot firmaların AR-GE projeleri üzerindeki ilerlemeleri değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanması ve gerektiğinde yol haritasının revize edilmesi amaçlanmaktadır.

MAKFED işbirliği protokolü ve ARGE Hızlandırma programı, Türkiye’nin makine sanayisindeki teknolojik dönüşümünü hızlandırmak ve sektördeki rekabet gücünü artırmak adına büyük bir öneme sahiptir. Bu işbirliği sayesinde, sektördeki yenilikçi potansiyeli harekete geçirerek, Türkiye’nin küresel arenada daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1