logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#
BASIN Şubat 20, 2024

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Ar-Ge Direktörlüğü Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Ar-Ge Direktörlüğü Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Türkiye’nin savunma sanayiindeki önde gelen kuruluşlarından biri olarak biliniyor. Son olarak, MKE’nin Ar-Ge Direktörlüğü temsilcilerini 1773 İTÜ Teknopark’ta ağırladık. Bu ziyaret, iki kurum arasında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, MKE’nin Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yenilikleri ile 1773 İTÜ Teknopark’ın sunduğu destek ve imkanların paylaşılmasıyla başladı. İki kurum arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, savunma sanayiindeki güçlü altyapı ve teknolojik birikimlerin, Ar-Ge projeleri ve yenilikçi çözümler üzerinde nasıl birleştirilebileceği üzerinde duruldu.

İş birliği görüşmelerinde, ortak ilgi alanları ve stratejik hedefler doğrultusunda projelerin nasıl şekillenebileceği üzerine fikir alışverişi yapıldı. Özellikle, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmelerin yanı sıra, malzeme bilimi, otomasyon ve dijitalleşme gibi alanlarda ortak projelerin potansiyeli ele alındı.

MKE Ar-Ge Direktörlüğü temsilcileri, 1773 İTÜ Teknopark’ın sunduğu altyapı, teknik destek ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirttiler. Ayrıca, Teknopark’ın genç ve dinamik girişimcileriyle bir araya gelmenin, MKE’nin Ar-Ge faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırabileceğini ifade ettiler.

Bu ziyaret, Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki kurumun iş birliği sayesinde, savunma sanayiinde daha rekabetçi ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1