logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
1773 İTÜ TEKNOPARK

Neden Varız?

250 yılı aşan bir gelenek

İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiş, İTÜ, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenmiştir.

Cumhuriyet'in yetişmiş insan gücü kaynağı

İTÜ, Cumhuriyet döneminde ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve yönetimine damgasını vurmuştur. Türkiye’nin yollarından köprülerine, barajlarından fabrikalarına, enerji santrallerinden haberleşme ağlarına kadar köyden kente her yerde İTÜ’lülerin emeği vardır. Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği beyin gücü ile ülke gelişimine büyük katkıda bulunan İTÜ, sayısız devlet adamı, iş insanı, bürokrat ve bilim insanı yetiştirerek, birçok alanda iz bırakmıştır.

1795

Yepyeni bir teknopark anlayışı

İTÜ’nün çoğunluk hissedarı olduğu, bu sayede net gelirinin büyük bir bölümü doğrudan üniversiteye aktrarılacak ve her dönem İTÜ ile uyum içerisinde yönetilecek 1773 İTÜ Teknopark, sahip olduğu sağlam hissedar ve paydaş yapısından da aldığı güçle, teknolojik gelişime büyük katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Yönetim Ekibi

- Yönetim Kurulu
- Genel Müdür

Ortaklık Yapısı

- Hissedarlar
- Oranlar

Yerleşkelerimiz

- Mevcut
- Planlanan

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1