logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#
BASIN Mart 14, 2024

Nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik planladığımız mesleki eğitim kursları kapsamında kurum temsilcileri ile bir araya geldik

Nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik planladığımız mesleki eğitim kursları kapsamında kurum temsilcileri ile bir araya geldik.

Nitelikli işgücü yetiştirilmesi, ekonomik kalkınma ve rekabet gücünün artırılması açısından son derece önemlidir. Bu amaçla, 1773 İTÜ Teknopark olarak planladığımız mesleki eğitim kursları kapsamında, sektör temsilcileri ve kurum yetkilileri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, mesleki eğitim kurslarının amacı ve içeriği detaylı bir şekilde ele alındı. Bu kursların, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendiği ve nitelikli işgücünün gereksinim duyduğu becerilerin kazandırılmasına odaklandığı vurgulandı. Ayrıca, kursların katılımcılara hangi alanlarda yetkinlik kazandıracağı ve hangi sektörlerde istihdam imkanı sağlayacağı üzerine geniş bir değerlendirme yapıldı.

Kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitim kurslarının içeriğinin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde işbirliği olanakları ele alındı. Kurumların, kendi sektörlerindeki ihtiyaçları doğrultusunda kurs içeriklerine katkı sağlayabilecekleri ve kursların daha etkili ve verimli olması için ortak çalışmalar yürütülebileceği belirtildi.

Ayrıca, mesleki eğitim kurslarının katılımcılarına sunulan imkanlar ve kurs süreci hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı. Kursların, katılımcılara sertifika programları ve staj imkanları gibi avantajlar sunarak, işgücü piyasasına daha donanımlı ve rekabetçi bireyler kazandırmayı hedeflediği vurgulandı.

Toplantı sonunda, kurum temsilcileri ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurslarının etkinliğini artırmak ve işgücü piyasasına daha nitelikli bireyler kazandırmak için ortak adımlar atılması konusunda mutabık kalındı. Bu işbirliği sayesinde, mesleki eğitim kurslarının katılımcılara daha fazla fayda sağlaması ve sektörel ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1