logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#
BASIN Mayıs 20, 2024

Orhan Yıldırım’ın Katkılarıyla “Finansal Performans Değerlendirme” Eğitimi 1773 İTÜ Teknopark’ta Gerçekleşti

Orhan Yıldırım’ın Katkılarıyla “Finansal Performans Değerlendirme” Eğitimi 1773 İTÜ Teknopark’ta Gerçekleşti

1773 İTÜ Teknopark olarak, girişimcilerimize yönelik düzenlediğimiz “Finansal Performans Değerlendirme” eğitimi, değerli uzman Orhan Yıldırım’ın katkılarıyla başarıyla gerçekleştirildi. Bu eğitim, girişimcilerimizin finansal becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasında daha sağlam adımlarla ilerlemeleri için önemli bir fırsat sundu.

Eğitim İçeriği:

Eğitim boyunca Orhan Yıldırım, finansal performansın nasıl değerlendirileceği konusunda derinlemesine bilgiler paylaştı. Katılımcılar, aşağıdaki başlıklarda kapsamlı eğitim aldılar:

  • Finansal Analiz Teknikleri: İşletmenin mali durumu ve performansını analiz etmek için kullanılan yöntemler ve araçlar.
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi: Finansal tabloların okunması, yorumlanması ve iş kararlarına etkisi.
  • Nakit Akışı Yönetimi: Nakit akışının nasıl yönetileceği ve işletme sağlığına olan önemi.
  • Kritik Finansal Göstergeler: ROI, ROE gibi önemli finansal göstergelerin hesaplanması ve değerlendirilmesi.
  • Risk Yönetimi: Finansal risklerin tanımlanması ve minimize edilmesi için stratejiler.

Eğitimin Katılımcılara Faydaları:

Bu eğitim, girişimcilerimizin finansal okuryazarlığını artırarak, işlerini daha verimli ve kârlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı oldu. Katılımcılar, finansal verileri daha etkin bir şekilde değerlendirebilme, doğru finansal kararlar alabilme ve işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini sağlama konularında önemli bilgiler edindiler.

Teşekkür Mesajı:

Orhan Yıldırım’a, uzmanlığı ve eğitime kattığı değerli bilgiler için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Kendisi, finansal performansın değerlendirilmesi konusunda katılımcılara önemli katkılarda bulunarak, katılımcıları iş dünyasında bir adım öne taşıdı.

1773 İTÜ Teknopark olarak, girişimcilerimizin gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür eder, bir sonraki etkinliğimizde yeniden bir araya gelmeyi dileriz.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1