logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
Teknoloji Transferi

1773 İTÜ Teknopark TTO

1773 ITU Teknopark TTO

1773 İTÜ Teknopark bünyesinde oluşturulan 1773 İTÜ Teknopark TTO, başta İTÜ olmak üzere araştırmacıların ve teknopark firmalarının Ar-Ge sonuçlarının, bu süreçte ürettikleri buluşların endüstri veya ticaret alanında daha geniş kullanım imkanı bulunmasını sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak için çalışır.

1773 İTÜ Teknopark TTO bu amaçla İTÜ'nün seçkin akademisyenlerinin bilgi ve deneyim birikimini, endüstri ve sanayi kuruluşlarının sorunlarının çözülmesinde kullanmak amacıyla Ar-Ge ve teknik danışmanlık projeleri tasarlar, uygular ve bu gibi projelerin etkinliğini güvence altına alacak şekilde yönetimini sağlar. Ayrıca İTÜ'nün ve teknopark firmalarının fikri mülkiyet havuzunun geliştirilmesi ve bu fikri mülkiyetin uygulama alanlarında hayata geçmesi için lisanslama ve ticarileştirme faaliyetleri gösterir.

tto1
akademik4

Neler Yapıyoruz?

tto2
hizlandirm5
tto3
akademik
akademik5