logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
EĞİTİM

Yalın Girişimcilik Yaklaşımı

Yalın girişimcilik yaklaşımı, yalın üretim felsefesine dayalı olarak, yeni bir iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin işletmelerini kurarken, kaynakları en verimli şekilde kullanmalarını hedefleyen bir yaklaşımdır. Yalın girişimcilik, küçük ölçekli işletmelerin başarılı olabilmesi için, maliyetleri düşürerek ve müşteriye daha fazla değer sağlayarak, verimliliği artırarak işletmenin etkinliğini artırmayı hedefler.

Yalın girişimcilik yaklaşımı, üç ana ilkeye dayanır. Bunlar; müşteri odaklılık, küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşma ve öğrenme kültürü şeklindedir.

Müşteri odaklılık ilkesi, müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin işletme faaliyetlerinin merkezinde olması gerektiğini belirtir. İşletme, müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek, müşteri taleplerine uygun ürün ve hizmetler sunarak, müşteri memnuniyetini sağlar.

Küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşma ilkesi, yalın girişimcilikte işletmenin küçük adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtir. İşletmenin büyük hedeflere ulaşmak için adımları küçük ve ölçülebilir hedeflere bölmeli ve hedeflerine ulaşana kadar sürekli olarak öğrenme ve gelişme sağlamalıdır.

Öğrenme kültürü ilkesi, yalın girişimcilikte sürekli olarak öğrenmeyi ve gelişmeyi hedefler. İşletme, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve ürün/hizmet kalitesini artırmak için sürekli olarak geri bildirimleri değerlendirir ve işletme süreçlerini iyileştirmek için kendisini geliştirir.
Doç. Dr. Deniz Tunçalp
Eğitmen

Yalın girişimcilik yaklaşımı, girişimcilerin işletme faaliyetlerinde kaynakları verimli kullanmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olur. Ayrıca, müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde, müşteri memnuniyetini artırarak, müşterilerin taleplerine uygun ürün ve hizmetler sunarak, işletmenin büyümesine ve başarılı olmasına katkıda bulunur.


Bu ders planı, yalın girişimcilik yaklaşımına ilişkin temel konuları kapsar ve öğrencilere pratik uygulama fırsatları sunar. Her ders, öğrencilerin konuya aşina olmalarına ve işletme faaliyetlerinde yalın girişimcilik yaklaşımını uygulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Ders 1

Yalın Girişimcilik
 • Yalın girişimcilik yaklaşımının temel prensipleri ve faydaları
 • Yalın girişimcilik yaklaşımının işletmeler için önemi ve yaygın kullanım alanları

Ders 2

Müşteri Odaklılık
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müşteriye değer sağlama
 • Müşteri geri bildirimleri ve pazar araştırması
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakati

Ders 3

Küçük Adımlarla Büyük Hedeflere Ulaşma
 • Yalın girişimcilikte hedeflerin belirlenmesi ve hedeflere ulaşmak için küçük adımlar
 • Ölçülebilir hedefler ve performans ölçütleri
 • Sürekli öğrenme ve gelişme

Ders 4

İşletme Süreçleri ve Verimlilik
 • İşletme süreçlerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi
 • Atık ve kaynak israfının azaltılması
 • İşletme faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması

Ders 5

Yalın Girişimcilik Uygulamaları
 • Yalın girişimcilik yaklaşımının uygulanması için pratik örnekler ve adımlar
 • Yalın girişimcilik uygulamalarının farklı sektörlerdeki örnekleri
 • Yalın girişimcilik uygulamalarının geleceği ve yeni trendler

Ders 6

Pivot: Girişim Fırsatının Sahada Kurgulanması
 • Yalın girişimcilik yaklaşımıyla girişim fırsatının adım adım kurulması
 • Pivot zamanlaması ve tekniği. Farklı aşamalarda değişiklik ve adaptasyon.
 • Finansal, teknik ve operasyonel açılardan stratejik pivot
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1