logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
1773 İTÜ TEKNOPARK

Hizmetlerimiz

Ginova

İTU Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Taraından Verilen Hizmetlerimiz

Seminer ve Söyleşiler

Hedef Kitle: Herkese açık
Ücretli/Ücretsiz: Ücretsiz

Girişimcilik Eğitim Programı

Hedef Kitle: İTÜ'lülere yönelik
Ücretli/Ücretsiz: Ücretsiz

İş Ortağını Bul Etkinliği

Hedef Kitle: İTÜ'lülere yönelik
Ücretli/Ücretsiz: Ücretsiz

Mentorluk

Hedef Kitle: İTÜ'lülere yönelik
Ücretli/Ücretsiz: Ücretsiz

Workshoplar

Hedef Kitle: İTÜ'lülere yönelik
Ücretli/Ücretsiz: Ücretsiz

Ortak Çalışma Alanı

Hedef Kitle: İTÜ'lülere yönelik
Ücretli/Ücretsiz: Ücretsiz

Farklı Sektörlere Yönelik Eğitimler

Hedef Kitle: Herkese açık
Ücretli/Ücretsiz: İTÜ'lü olmayanlara ücretli

1773 İTÜ TTO Tarafından Verilen Hizmetlerimiz

Akademik bilgi ve tecrübe ile üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, sanayinin sahip olduğu birikim, sektörel pazarlardaki deneyim ve özkaynak yeterliliği ile buluşması ve ortak işbirlikleri oluşturulması için gereken arayüz olarak kurumsal Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’leri kurulmuştur. Teknopark’ımızın da Bilimsel tabanlı teknoloji ve bilgiye erişmek, yeni teknolojiler ve ürünler ortaya çıkarmak ve üretilen bilgi , teknoloji ve ürünlerin ticarileşerek ülke ve dünyaya katkı sağlamak misyonu ile faaliyetlerini sürdürmek üzer 1773 İTÜ TEKNOPARK TTO A.Ş. kurulmuştur. 

1773 TTO, sanayide faaliyet gösteren TGB içi veya dışı olması farketmeksizin, firmaların çalışmalarına akademik destek ile teknolojik bilgi transferi odaklı bir işleyişe sahiptir. Üniversite Sanayi işbirliği süreçlerini kaliteli ve etkin bir şekilde yürütmek üzere hem İTÜ’nün hem de Teknopark’ımızın desteğ ile 100’e yakın ÜSİ projenin hayata geçmesine destek verilmiştir.

ÜSİ süreç yönetiminde hem iş geliştirme hem de iş akış takibi yapılmaktadır. Firmalardan danışmanlık veya ortak proje geliştirme talebi gelmesi halinde Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi tarafından yapılan ön değerlendirme sonrası (firmanın büyüklük, faaliyet alanı, proje geçmişi, taleplerinin net bir şekilde alınması vb.) konuya uygun akademisyen araştırması ile firmaya birden fazla akademisyen önerisi ve danışman akademisyen ile birlikte proje önerisi sunulabilmektedir. Firma-akademisyen ve TTO olarak 3’lü toplantılarla proje şekillendirilerek karara bağlandığında sözleşme, başvuru, hukuk desteği, mali süreç vb. idari süreçleri takip edilmektedir. 

Bunun yanı sıra, İTÜ’lü akademisyenlerin uzmanlık alanlarına göre proje üretme potansiyeli olan firma araştırmaları yapılarak yine akademisyen eşleştirme ve proje geliştirme süreçleri takip edilerek üretmeye ve bilgi birikimi transferini arttırmaya yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Akademisyenlerin hali hazırda iletişim içerisinde olduğu firmalarla da idari mali süreç yönetimi hizmeti verilmektedir.

 

İTÜ Uluslar Arası Projeler Ofisi Tarafından Verilen Hizmetlerimiz

İTÜ Projeler ve Ticarileştirme Yönetimi Ofisi’nin faaliyetlerine aşağıda detayları ile yer verilmektedir. Hizmetlerimiz için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İTÜ Projeler ve Ticarileştirme Yönetimi Ofisi Araştırma Dekanlığı (ARDEK) içerisinde, Ulusal Projeler, Uluslararası Projeler, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme olarak dört farklı birim ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda araştırmada öncü, teknoloji geliştiren, geleceği şekillendiren nitelikli araştırma ve girişimlere yön veren üniversitemizin tüm akademisyenleri, öğrencileri ve uzmanlarını ulusal ve uluslararası seviyede ileriye taşımak en önemli amaçlarımızdandır.

Ulusal Projeler Birimi; Proje önerileri için araştırmacılarımıza çağrı inceleme ve bilgilendirme, bilgi günleri düzenleme, firma-akademisyen eşleştirmesi ile üniversite sanayi işbirliği sürecine katkıda bulunma, kabul alan projelerin yürütme aşamasında teknik ve mali süreç bilgilendirme desteği sunmaktadır.

Uluslararası Projeler Birimi; Avrupa Birliği Programları çağrıları ile ilgili araştırmacıları bilgilendirme, söz konusu çağrılara ilişkin bilgi günleri ve eğitimler düzenleme, çağrı-akademisyen eşleştirmesi ile projelere ortak olunması/bulunması konusunda araştırmacıları yönlendirme, proje önerileri için değerlendirme desteği, başvuru aşamasında gerekli belgeleri hazırlama desteği ve kabul alan projelerin yürütme aşamasında idari ve mali süreç bilgilendirme desteği sunmanın yanında Euraxess Hizmet Merkezi olarak görev yapmaktadır.

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimleri; Patent/Faydalı Model/Tasarım başvurularının değerlendirilmesi, Patent/Faydalı Model/Tasarım başvurularının ulusal/uluslararası süreçlerinin takibi, patent portföy yönetimi müzakerelerin yürütülmesi, tanıtım ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi ve etkinliklere katılım sağlanması, sözleşme yönetimi ve hukuki danışmanlık desteği sunmaktadır.

Ticarileştirme Birimi; Teknoloji değerlendirilmesi ve Pazar araştırması, akademisyen-firma eşleştirmesi ve müzakerelerin yürütülmesi, bütçelendirme ve iş planları oluşturma ve lisanslama anlaşmaları, patent ticarileştirme ve sözleşme yönetimi, Ticarileştirme Stratejileri desteği sunmaktadır.

WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1