logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
1773 İTÜ Teknopark

Önkuluçka Çağrıları

Genel Çağrı

Teknoloji ile ölçeklenebilir ve önemli bir problemi çözen bir fikriniz var mı? Hedef müşteri grubunuzu tanımladınız mı? Bu müşterilerle bilgi almaya ve fikrinizi teyit etmeye yönelik denemeler yapmaya başladınız mı? 

İlk ürün prototipinizi ortaya çıkarıp, ilk satışınıza ve aldığınız illk yatırımınıza uzanan süreçte 1773 İTÜ Teknopark Girişim Kuluçka Merkezi yanınızda.

Afet Teknolojileri (DisasterTech) Alanındaki Girişimcilere Çağrı

“Doğal veya insan kaynaklı afetlere karşı önlem almak, hazırlanmak, müdahale etmek ve bu afetlerden sonra toparlanmak için kullanılması” olarak tanımlanan afet teknolojileri girişimciliği farklı alanlara ayrılabilir. Birbirleriyle
ilişkili bu alanlardaki ürün ve çözümler  afetlere karşı önlem almak, hazırlanmak, müdahale
etmek ve toparlanmak için bir arada çalışarak işlev gösterirler.

1773  İTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi olarak AŞAĞIDAKİ ALANLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE bu konulardaki girişim fikirlerini desteklemek için hazırız.

 • Acil İletişim: Afetler sırasında iletişim kritiktir ve teknoloji, etkili iletişimi sağlamak için önemli bir rol oynar. Bu alan, uydu telefonları, radyo sistemleri ve mobil ağlar gibi teknolojileri içerir.

 • Arama ve Kurtarma: Teknoloji, arama ve kurtarma ekiplerinin afet bölgelerinde mahsur kalan insanları ve canlıları bulmasına ve kurtarmasına yardımcı olabilir. Bu alan, insansız hava araçları, robotlar ve GPS izleme sistemleri gibi teknolojileri içerir.

 • Afet Hazırlığı: Toplumların afetlere hazırlanmalarına yardımcı olabilecek teknolojileri ve sistemleri içerir, örneğin afet planlama yazılımları, tahliye planlama araçları ve acil durum malzeme yönetim sistemleri.

 • Afet Kurtarma: Afetlerden sonra toplumların toparlanmasına yardımcı olabilecek teknolojileri ve sistemleri içerir, örneğin geçici barınma çözümleri, su ve sanitasyon sistemleri ve güç jeneratörleri.

 • Bağış ve Yardımseverlik: Teknoloji ayrıca afetler sırasında ve sonrasında bağış ve filantropi çabalarını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, bağış toplama platformları, bağış yönetim sistemleri ve diğer bağış toplama araçlarını içerir.

 • Erken Uyarı Sistemleri: Deprem, kasırga, sel, yangın ve tsunamiler gibi yaklaşan afetleri tespit eden ve insanları uyaran sistemleri kapsar. Erken uyarı sistemleri, insanların hazırlanmaları ve tahliye olmaları için yeterli zaman sağlayarak hayat kurtarabilir.

 • Veri ve Analitik Ürünler: Teknoloji, afetlerin etkisini daha iyi anlamak ve afet yönetimi konusunda bilinçli kararlar almak için veri toplama ve analiz etme konusunda yardımcı olabilir. Bu, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), öngörücü analizler ve makine öğrenimi gibi teknolojileri içerir.

Sürdürülebilirlik Alanındaki Girişimcilere Çağrı

Sürdürülebilirlik odaklı girişimler, çevresel ve sosyal zorluklara yönelik sürdürülebilir teknoloji çözümleri üretmeyi amaçlayan işletmelerdir. Genel olarak bu alan sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi ve çevresel ve sosyal etkiyi azaltmayı amaçlayan çok çeşitli dikeyleri kapsayan bir alandır. Bu dikey alanlarda teknolojinin kullanılması, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan yenilikçi çözümler oluşturmaya yardımcı olabilir.

1773  İTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi olarak AŞAĞIDAKİ ALANLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE bu konulardaki girişim fikirlerini desteklemek için hazırız.

 • Akıllı Şehirler: Verimli ulaşım sistemleri,akıllı binalar ve enerji verimli altyapı gibi daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler yaratmak için teknolojiler ve çözümler geliştirmeye odaklanan girişimleri içerir.

 • Atık Yönetimi: Atıkları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için atık azaltma, geri dönüşüm ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan girişimleri içerir.

 • Çevresel İzleme: Çevresel etkileri daha iyi anlamak ve yönetmek için çevresel verileri izlemeye ve analiz etmeye odaklanan teknolojileri içerir.

 • Döngüsel Ekonomi: Atıkları azaltarak, malzemeleri yeniden kullanarak ve kolayca geri dönüştürülebilen veya yeniden kullanılabilen ürünler tasarlayarak döngüsel bir ekonomi oluşturmaya odaklanan teknolojileri içerir.

 • Enerji Verimliliği: Akıllı şebeke sistemleri, enerji tasarruflu binalar ve enerji depolama sistemleri gibi enerji verimliliğini artırmaya odaklanan teknolojileri içerir.

 • Su Yönetimi: Suyu daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için su tasarrufu, su arıtma ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan teknolojileri içerir.

 • Sürdürülebilir Tekstil: Geri dönüştürülmüş veya organik malzemeler gibi sürdürülebilir tekstil ürünleri geliştirmeye ve sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri uygulamalarına odaklanan girişimleri içerir.

 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda: Sürdürülebilir tarım ve hassas tarım uygulamalarına, sürdürülebilir gıda ürünlerinin üretimine ve dağıtımına odaklanan teknolojileri içerir.

 • Temiz Teknoloji: Hava ve su arıtma sistemlerine, karbon yakalama ve depolama ve elektrikli araçlar gibi kirliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanan teknolojileri içerir.

 • Yenilenebilir Enerji: Güneş, rüzgar, hidro ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji çözümleri geliştirmeye ve uygulamaya odaklanan girişimleri içerir.

twilight scene of cityscape of modern intelligence city from top view
itu9
itu4
itu3
akademik2
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1