logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
GİRİŞİMCİLER İÇİN 1773 İTÜ TEKNOPARK

Kuluçka Programı

Amaç

1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Programı, şirketleşme aşamasını geride bırakmış teknoloji girişimcilerine iş fikirlerini büyüme aşamasına geçirebilmeleri, işlerini daha hızlı büyütebilmeleri ve artan bir değerleme ile yatırımcı kaynaklarına erişebilmelerini sağlamayı amaçlar. Program, girişimcilerin pazardaki rekabeti anlamalarını, etkin ölçeklenme stratejileri geliştirmelerini ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarını teşvik eder.

Süreç

Program, programa katılan her bir firmanın endüstrisine ve ihtiyacına göre 6 aydan 1 yıla kadar sürebilir ve aşağıdaki adımları içerir:

1. Aday Olma, Davet ve Değerlendirme

1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Programı katılımcıları, Ar-Ge projesi vererek teknopark bünyesine girmeye hak kazanmış kuluçka girişimi tanımına uyan şirketler ve 1773 İTÜ Teknopark Önkuluçka Programını başarıyla tamamlamış şirketler arasından seçilir. Bu iki alternatif dışında kuluçka programına aday olunamamaktadır. Ancak 1773 İTÜ Teknopark, girişimcilik ekosisteminde tespit ettiği yüksek potansiyelli girişimleri kuluçka programına başvurmaya özel olarak davet edebilir.

Programa katılmak isteyen şirketlerin, ya önkuluçka programına katılarak başarılı olması veya 1773 İTÜ Teknopark’a proje başvurusu yapması önerillir.

Program başlangıcında yukarıdaki tanıma uyan şirketler sistemdeki bilgileriyle bir ön elemeden geçirilerek programa davet edilir. Daveti kabul eden girişimler, iş fikirlerini ve iş planlarını 5 dakikalık bir sunum çerçevesinde program seçim komitesine sunacaklar ve bir değerlendirme sürecinden geçeceklerdir. 

Değerlendirme süreci, girişimlerin pazar potansiyeli ve ölçeklenebilirlik faktörlerine dayalı olacaktır. Benzer durumlardaki firmalar arasında programa seçilme önceliği, daha yüksek pazar potansiyeline ve ölçeklenebilirliğe sahip şirketlerle, sahada hedef müşteri ile daha fazla ürün testi ve pazar etkinliği yapmış şirketlere verilecektir.

2. Kişiselleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi

Kuluçka programı, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve iş modellerini oluşturmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olmak için girişimcilik eğitimi sağlayacaktır. Eğitim, finansman, pazarlama, strateji, liderlik ve yönetim becerileri gibi konuları kapsayacaktır. Bu amaçla önce programdaki firmaların programa katılacak kurucuları ile bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek, daha sonra da ihtiyaca göre bir eğitim planı ve gruplandırma yapılacaktır. Girişimcilere SADECE ihtiyaç duydukları alanda,KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ bir dizi eğitim sunulacaktır. Konulara ilişkin genel içerikte ve herkese aynı profilde bir eğitim içeriği SUNULMAYACAKTIR.

3. Mentörlük

Program boyunca, girişimcilere, ihtiyaç alanları gözetilerek, çıkar çelişkisi olmadığı teyit edilen, deneyimli bir mentor atanacaktır. Mentörler, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine, iş modellerini optimize etmelerine ve büyümelerine yardımcı olacaklardır.

4. Kaynaklara Erişim

Girişimciler, program boyunca varsa kendi ofislerinin yanı sıra, ortak kullanıma açık ofis alanı, teknoloji altyapısı, hukuk ve muhasebe danışmanlık hizmetleri gibi kaynaklara erişim sağlayacaklardır. Ayrıca girişimcilerin isteğine göre basında daha çok yer almalarını hedefleyen halkla ilişkiler çalışmalarında yer alacak ve ulusal basında haber olarak duyulmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

5. Demo Day

1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Programı sonunda, girişimciler kendi dikeylerinde yatırım yaptığı bilinen seçkin yatırımcıların davetli olacağı, KAPALI bir Demo Day’de iş fikirlerini sunacaklar. Bu etkinlikte, girişimciler, potansiyel yatırımcılarıyla bağlantı kurabilirler. Programda başarılı olan girişimler ayrıca 1773 İTÜ Teknopark web sitesinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Sonuç

1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Programı, teknoloji girişimcilerinin iş fikirlerini geliştirmeleri, ürünlerini test etmeleri ve büyütmeleri için gerekli kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Program, girişimcilerin işletme bilgilerini artırmalarına, girişimcilik deneyimlerini genişletmelerine ve potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmalarına yardımcı olacaktır. Bu kuluçka programının başarılı olması için, girişimcilerin iş fikirlerini ve iş planlarını gerçekleştirdikleri saha testleri ve tespit ettikleri öğrenme çıktılarıyla  güncellemeleri, mentörlerinin tavsiyelerini değerlendirmeleri ve müşterilerinin karşısına daha etkin ve güçlü bir şekilde çıkabilmek için kendilerine sunulan kaynakları en verimli şekilde kullanmaları gerekmektedir. 

Program süresince 1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi, girişimcilerin başarı göstergelerini takip edecek ve işletmelerinin büyümesini destekleyecektir. 1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Programı girişimcilerin iş dünyasında başarılı olmalarını amaçlar ve ekonomik büyümelerini teşvik eder.

itu5
itu6
akademik2
itu7
itu8
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1